REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPTYK SALA

§ 1

DEFINICJE

 Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.optyksala.pl, za pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa, NIP 5272226643, REGON 015262257, kontakt@optyksala.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem sklep.optyksala.pl.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 7. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 8. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.optyksala.pl.
 9. Towar – produkt lub usługa przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta, które stanowią w szczególności:
 2. sprzedaż Towaru, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna,
 3. założenie i prowadzenie konta użytkownika w Serwisie – usługa bezpłatna.
 4. Asortyment towarów oferowany za pośrednictwem Serwisu obejmuje sprzedaż opraw okularowych korekcyjnych i przeciwsłonecznych.
 5. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@optyksala.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 792 132 111.
 6. Dostęp do usług Serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 7. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@optyksala.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 792 132 111.
 8. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 III.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia Towaru bezpośrednio na stronie Sklepu www.optyksala.pl.
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika, które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.
 3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 4. wyboru towaru,
 5. wyboru sposobu dostawy,
 6. wyboru sposobu płatności.
  1. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
  2. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony Towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
  3. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za Towar, spowoduje anulowanie zamówienia.
  4. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców Sklepu.
 7. częściowy brak Towaru w zamówieniu – gdy brakujący Towar jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach
  i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od anulowania zamówienia.
 8. całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy Towar jest niedostępny
  w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od anulowania zamówienia.

  1. Po zweryfikowaniu zamówienia, na adres mailowy wskazany przez Użytkownika zostanie dostarczona wiadomość z informacją dotyczącą:
 9. potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
 10. braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,
 11. braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.
  1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  2. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu. Podania NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Użytkownika.
  4. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania Towaru do wysłania, Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu, włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości, jeżeli nie dotyczy to zlecenia wykonania wyrobu medycznego.
  5. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@optyksala.pl lub telefonicznie pod numerem +48 792 132 111.
  6. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: sklep@optyksala.pl

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI I KOSZTY DOSTAWY

 1. Ceny Towaru widoczne w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT.
 4. Każdy Towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny Towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 7. Dostępne są następujące formy płatności za zamówiony Towar z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność gotówką (przy odbiorze osobistym),
  3. przelew elektroniczny,
  4. przelew tradycyjny bankowy,
  5. płatność kartą kredytową/debetową,
  6. płatność BLIK,
  7. płatność ratalna.
 8. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych Towarów.
 9. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia formy „płatność za pobraniem” wobec Użytkowników, którzy nie odebrali kolejno dwóch przesyłek płatnych przy odbiorze. Odblokowanie tej formy zapłaty nastąpi po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny lub przelew tradycyjny bankowy.
 10. Po dokonaniu wyboru Towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
 11. Przy opcji osobistego odbioru Towaru koszty dostawy nie występują.
 12. Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

§ 5

TERMINY REALIZACJI

 1. Każdy Towar zawiera w opisie przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub wydania w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu lub do osobistego odbioru przez Użytkownika. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych.
 2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich Towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania Towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, poczta, paczkomaty). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostarczenia Towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy jest wyłączone m.in. w przypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w których Towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email sklep@optyksala.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 6. Konsument/Konsument-przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób, w związku z czym może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy i zostać obciążony kosztami za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 7. Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego Towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup Towaru), z adnotacją „Zwrot”.
 8. Zwracany Towar należy przesłać niezwłocznie do Sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot Towaru następuje na adres: Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa.
 10. Zwrotu płatności za Towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił Towar do Sklepu lub potwierdził jej odesłanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.
 11. Termin zwrotu Towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.
 12. Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia Towaru
  w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep,
  z wyjątkiem kosztów dodatkowych np. związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Konsumenta-Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie albo w formie pisemnej na adres e-mail kontakt@optyksala.pl lub pocztą tradycyjną z reklamowanym towarem na adres Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument lub Konsument-Przedsiębiorcy powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu, dowód zapłaty, korespondencję mailową lub inny dokument poświadczający zakup Towaru w naszym Sklepie. Towar fizyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu wskazany w § 7 ust. 3.
 5. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady Towaru:
 6. złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy Towar na Towar pozbawiony wad lub wadę usunąć. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
 7. Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
  1. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Użytkownik otrzyma zwrot należności za Towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Towaru do Sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: kontakt@optyksala.pl
  3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Użytkownik otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a Towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
  4. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.

 

§ 11

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem oraz Konsumentem-przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  2. internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 1. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
 3. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 8

KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w Serwisie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym.
 2. Rejestracja Konta w systemie może zostać dokonane również za pomocą takich serwisów jak: Facebook, Google.
 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie lub poprzez serwisy wskazane powyżej.
 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: kontakt@optyksala.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 § 9

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej;
  2. urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  3. akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  4. obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
  5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

§ 10

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie Serwisu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 1. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 4. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu.

 

Data publikacji:20.10.2023r.