Zwroty

UWAGA! Niniejsza procedura zwrotu dotyczy jedynie towaru zakupionego w sklepie internetowym www.optyksala.pl. i nie obejmuje towarów zakupionych w Salonie stacjonarnym.

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem/Konsumentem - Przedsiębiorcą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

UWAGA! Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument/Konsument - Przedsiębiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

UWAGA! Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jednocześnie informujemy, że Konsumentowi/Konsumentowi - Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli przedmiotem świadczenia jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. soczewki okularowe, które montowane są do opraw okularowych zgodnie z parametrami zamówienia (m.in. dotyczy to mocy, osi montażu, rozstawu źrenic);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu np. soczewki kontaktowe toryczne, progresywne i kolorowe;
 • w których Towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia np. soczewki kontaktowe toryczne, progresywne i kolorowe.

 

A więc po kolei:

 1. Wypełnij Formularz odstąpienia.
 2. Prześlij do nas Formularz odstąpienia w wybrany przez siebie sposób:
  • na adres pocztowy: OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa;
  • na adres e-mail: kontakt@optyksala.pl;
  • złóż formularz odstąpienia w Salonie: OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa.
 3. Nadaj przesyłkę zwrotną bądź dostarcz rzecz osobiście do Salonu. Pamiętaj, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Prosimy o wysyłanie nieotwartych i nieuszkodzonych produktów w twardym pudełku/kartonie (nie w kopercie) w taki sposób, aby nie uległy one zniszczeniu w transporcie. Zwrot powinien zostać wysłany (kurierem lub pocztą) jako przesyłka rejestrowana, tak aby paczka posiadała indywidualny kod śledzenia. Prosimy również o dołączenie paragonu lub faktury, którą otrzymałeś przy zakupie towaru.
 4. Zaczekaj na zwrot należności. Zwrotu płatności za towar dokonamy niezwłocznie, na pewno nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Twojego oświadczenia pod warunkiem, że w tym czasie zwrócisz nam towar. W treści Formularza zaznacz w jaki sposób ma nastąpić zwrot płatności.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za koszty związane z wysłaniem zwracanych towarów do nas.  Sklep nie zwróci kosztów wysyłki w przypadku produktów, które zostały nieprawidłowo zamówione.

 

Reklamacje

Naszym głównym celem jest dostarczanie Klientom produktów najwyższej jakości. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo odesłania nam przedmiotowego towaru wraz z opisem niezgodności. W tym celu konieczne jest wypełnienie Formularza reklamacji.

Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Klienta jest w stanie wymienić wadliwy Towar na Towar pozbawiony wad lub wadę usunąć. Żądając obniżenia ceny, Klient musi określić o jaką kwotę. Kwota obniżki powinna być proporcjonalna do wady. Klient musi zgodzić się na zmianę sposobu realizacji reklamacji. Może wybrać, czy woli wymianę czy naprawę.

Należy pamiętać, że jeśli wada jest nieistotna Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy np. jeśli zauszniki nowych okularów są niewygodne.

W przypadku uznania reklamacji poniesione przez Klienta celowe koszty wysyłki zostaną zwrócone (do kwoty 15 zł), a nowy towar zostanie wysłany bez dodatkowych kosztów.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.

Na realizację reklamacji, zwłaszcza naprawy lub wymiany Sklep nie ma ograniczeń terminowych. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W wypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki ponosi Klient.

 

A więc po kolei:

 1. Wypełnij Formularz reklamacji.
 2. Prześlij do nas Formularz reklamacji w wybrany przez siebie sposób:
  • na adres pocztowy: OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa;
  • na adres e-mail: kontakt@optyksala.pl;
  • złóż formularz reklamacji w Salonie: OPTYK WOJCIECH SALA, ul. Adama Mickiewicza 37 / 31, 01-625 Warszawa.
 3. Nadaj przesyłkę bądź dostarcz rzecz osobiście do Salonu. Prosimy o wysyłanie produktów w twardym pudełku/kartonie (nie w kopercie) w taki sposób, aby nie uległy one zniszczeniu w transporcie. Produkt powinien zostać wysłany (kurierem lub pocztą) jako przesyłka rejestrowana, tak aby paczka posiadała indywidualny kod śledzenia. Prosimy również o dołączenie paragonu lub faktury, którą otrzymałeś przy zakupie towaru.
 4. Poczekaj na informacje o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji poczekaj na zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji poczekaj na przesyłkę zawierającą odesłany przez Sklep towar.